طرح ذيل محل قرارگيري اجزاي اصلي سيستم بالابر هيدروليکي را نشان میدهد.

جک هيدروليک :
1- جک يک مرحله اي Single stage
جک هاي يک مرحله اي عمدتاً بدليل هزينه کم، بيشترين کاربرد را دارند.
2- جک چند مرحله اي Telescopic
در مواردي که در خصوص حفر چاه براي نصب جک محدوديت وجود داشته و يا طول تراول زياد مي باشد از جک چند مرحله اي استفاده مي گردد. عموماً هزينه تأمين جک چند مرحله اي بسيار زياد مي باشد. معمولاً جک هاي تلسکوپي در دو نوع دو مرحله اي و سه مرحله اي توليد مي گردند. در برخي پروژه ها که طول مسير حرکتي طولاني مي باشد به علت محدوديت هاي ناشي از حمل و نقل و جايگذاري جک در چاهک آسانسور، جک هاي يک مرحله اي به صورت دو تکه توليد و در محل پروژه بهم متصل مي گردند.

اجزاي اصلي جک هيدروليک عبارتند از سيلندر، پيستون و صفحات نگهدارنده

سيلندر
به استوانه اي که بخش خارجي جک را تشکيل مي دهد سيلندر گويند. سطح داخلي سيلندر بايستي بسيار صاف و صيقلي بوده و سطح خارجي آن بايستي در برابر فشارهاي وارده و همچنين خوردگي ناشي از رطوبت محيط بسيار مقاوم باشد. در يک سيستم هيدروليک نيرو توسط پيستون به طور مستقيم يا غيرمستقيم به کابين آسانسور منتقل مي شود.
براي بالابرهاي هيدروليک تا ظرفيت 30 تن از آسانسور جک مستقيم از بغل و يا از زير يک مرحله استفاده مي شود. براي آسانسورهاي با ظرفيت بالاتر و طول حرکت بيش از 30 متر از جک بغل غيرمستقيم با چند استيج (stage) استفاده مي گردد. طول هر استيج نيز حداکثر 8 متر مي باشد. قطعات جک به هنگامي که به داخل هم جمع شده يا خارج مي شوند بايد به صورت هماهنگ عمل نموده، در غير اين صورت به کابين ضربه و شوک وارد مي شود.
پيستون
به استوانه اي که در داخل سيلندر قرار گرفته و با تغيير فشار روغن موجب حرکت کابين مي گردد، پيستون گويند. پيستون مي بايست ساختمان بسيار دقيق و صيقلي داشته و در برابر فشارهاي ناشي از بارهاي استاتيکي و ديناميکي داراي مقاومت کافي باشد.
صفحات نگهدارنده plate
به صفحات ضخيم و مقاوم که بسته به نوع جک در زير يا بالاي جک قرار گرفته و وظيفه انتقال فشارهاي وارده از بارهاي استاتيکي و ديناميکي به سازه ساختمان را دارد صفحات نگهدارنده گويند.

پاوريونيت
بالابرهاي هيدروليکي توانايي به حرکت درآوردن کابين را از بخش نسبتاً کوچکي به نام پاوريونيت دريافت مي کنند. پاوريونيت جعبه فلزي محکمي است که متعلقات بسياري در داخل و بر روي آن تعبيه شده است. پاوريونيت در بخش هاي ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:
1) محفظه روغن Tank
2) گروه شيرها Valves
3) موتور و پمپ هيدروليک Motor pump
4) لوازم و تجهيزات Accessory
انواع پاوريونيت
پاوريونيت بطور کلي داراي دو نوع ذيل مي باشد:
در نوع اول موتور در بيرون از سطح روغن تعبيه شده و در برخي موارد نيز موتور در داخل سطح روغن تعبيه مي گردد. در انواع پاوريونيت اصول عملکرد يکسان مي باشد.

محفظه روغن
بخش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه اي روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات مي باشد. بايستي توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازي اوليه موتور و پمپ الکتريکي به جهت گردش آن بايستي توجه گردد. راه اندازي موتور برقي از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ هاي هيدروليکي عموماً از نوع مارپيچي مي باشند. در سيستم پاوريونيت جهت جلوگيري از احتمال افزايش فشار روغن، سوييچ هاي تابع فشار شامل سوييچ فشار بالا، سوييچ اورلود و سوييچ فول لود پيش بيني مي شوند که به ترتيب عبارتند از :
سوييچ فشار بالا : اين سوييچ در فشار ¼ برابر فشار استاتيکي سيلندر عمل کرده و برق الکتروموتور پمپ را قطع مي کند
سوييچ اورلود : مطابق با استاندارد بايد در فشار 1/1 برابر فشار استاتيکي سيلندر فعال شود
سوييچ فول لود : در 65% ظرفيت بار و يا 90% فشار استاتيکي عمل کرده و موتور الکتريکي پمپ روغن را غيرفعال مي کند
موتور و پمپ هيدروليکي Hydraulic motor and pump
وظيفه موتور الکتريکي به حرکت درآوردن پمپ روغن هيدروليک مي باشد. انتخاب پمپ و موتور الکتريکي و بطور کلي پاوريونيت به عوامل متعددي بستگي داشته که برخي از آنها عبارتند از :
1) ظرفيت بالابر
2) تراول بالابر
3) سرعت مورد نظر
4) تعداد و قطر سيلندر هيدروليک
5) سيستم تعليق و اتصال جک به بالابر
برق مورد نياز پاوريونيت برحسب ظرفيت و ساير عوامل، تک فاز و يا سه فاز مي باشد.

لوله هاي انتقال قابل انعطاف (flexible hoses)
از لوله هاي انتقال قابل انعطاف (اصطلاحا شلنگ) فشار قوي براي اتصال وسايل و تجهيزات متحرک هيدروليک بخصوص در مکان هايي که فضاي کافي براي لوله کشي دائمي وجود ندارد استفاده مي گردد. شلنگ ها در جلوگيري از انتقال نويز و ارتعاشات کاربرد دارند. شلنگ ها داراي خصوصيت مقاومت در مقابل مواد شيميايي، دما، ضربات و شوک هاي مکانيکي هستند.
شوک گير Geared motor device
در اصل يک موتور DC بوده که در سر راه شير اصلي دورانداز قرار گرفته و به لحاظ اينکه گلوگاه شير اصلي را به صورت تدريجي باز مي نمايد، حجم عبوري از آن، وابستگي به غلظت و درجه حرارت روغن ندارد لذا تأثير آن عملکرد يکنواخت و حذف شوکهاي ناشي از استارت و ايست آسانسور مي باشد. اين شير به گونه اي تنظيم شده است که حداکثر فشار توليد شده توسط پمپ هرگز در سيستم بيش از 140 درصد فشار نامي آن نگردد.
تابلو فرمان
نظر باينکه بسياري از موارد در تابلوي فرمان بالابرهاي کششي و هيدروليک مشترک مي باشد لذا جهت اختصار به وجوهي از عملکرد سيستم کنترل که صرفا در آسانسورهاي هيدروليک بکار مي رود پرداخته مي شود. در بالابرهاي هيدروليک تابلو فرمان داراي وظايف ذيل مي باشد:
1) صدور فرمان و کنترل حرکت کابين
2) بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني مسافر
3) بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني سرويس کار


4) حفاظت از تجهيزات الکتريکي
5) حفاظت از تجهيزات مکانيکي